• Good enough, inte perfekt – tänk så här kring test

  Ett första screeningtest ska inte användas som ett exakt facit. Syftet med ett test i starten är att kvalificera flera kandidater som sedan går vidare i processen. Syftet är alltså inte att identifiera en enda perfekt kandidat. Att använda algoritmer tidigt i processen gör att du lägger det första urvalet utanför dig själv, din magkänsla och dina förutfattade meningar. Du får helt enkelt ett säkrare och mer objektivt urval att gå vidare med – och det blir långt mer träffsäkert än alternativet att läsa CV:n. Vi förblindas nämligen av hur ett CV ser ut, vilka fritidssysselsättningar en sökande har och så vidare. Det visar sig dessutom ofta att de personer som ser bäst ut på ett CV inte alls är lämpliga för en viss tjänst. Även ett test som inte är perfekt och som har felvärden mäter långt bättre än magkänslan.
 • Hjärnor är partiska och vi behöver stöd för att fatta objektiva beslut

  Vi som arbetar med objektiva urval vid rekrytering behöver förhålla oss till kognitiv benägenhet (hjärnans systematiska och inbyggda fördomar, också kallat bias). Dessa benägenheter sitter i hjärnan och är kopplade till våra erfarenheter, inställningar och val. De skapar dessutom problem för oss när vi behöver göra objektiva val. En del av lösningen är att bli medveten om hur dessa benägenheter påverkar oss, lära oss mer om hur hjärnan fungerar och vilka olika typer av benägenheter som finns. Det här är ett stort forskningsområde och jag har gjort en mycket kort och förenklad sammanfattning utifrån vårt verksamhetsområde och det vi som arbetar med HR och rekrytering behöver känna till.
 • Rekrytera till teamet - vem behöver vi?

  Det finns både åsikter och forskning kring hur ett team ska vara ihopsatt för att fungera på bästa sätt. Hur ser ert team ut och vad är det ni behöver?
 • Fem nya trender på rekryteringsmarknaden

  Rekryteringsmarknaden är i förändring. Mycket till fördel för kandidaten men också med fler smarta verktyg för företaget. Här kommer fem trender vi lagt märke till.
 • Vilket beteende förmedlar er organisation?

  Vi vet att värderingsstyrda företag har i snitt en högre positiv tillväxt än ickevärderingsstyrda företag. Vad är era värdeord och värderingar? Och är er organisation uppbyggd av personer som representerar dessa? Inte? Se upp och tänk om!