• Framtiden är redan här – HR och datadriven information i en digitaliserad värld 

    Vi på Master tycker att HR ska vara en aktiv del av digitaliseringen inom en organisation. Automatiserade och datadrivna processer hjälper HR att öka effektiviteten, förstå sin organisation samt ta säkra och lönsamma beslut. På det viset utvecklas hela organisationen. Målet är att gå från papper till dator, ta processerna till nästa nivå och effektivt analysera de data som samlats in. Dessa data är en källa till kunskap och utveckling om ni använder och analyserar dem på rätt sätt.