• FRÅN PUL TILL GDPR – DETTA GÄLLER FÖR OSS INOM HR OCH REKRYTERING

    Den 25 maj 2018 försvinner den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ersätts av EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). Den här förordningen gäller alla slags personregister och alla företag som behandlar personuppgifter. Idag anses insamlade personuppgifter ofta som företagets egendom, men med GDPR får istället den registrerade större makt över sina lagrade uppgifter. I och med de nya reglerna blir det också tydligare att företagen aktivt måste ta ansvar för att lagen följs. Vi guidar dig genom de viktigaste förändringarna.