Det här behöver du inom HR veta om Big 5-teorin – de valida personlighetstesternas moder

Den teori som är starkast belagd och mest etablerad när det gäller att mäta personlighetsdrag är Big 5. Det finns ett stort antal personlighetstester som baseras på denna teori, däribland vårt eget nya test Opto.

BIG 5-TEORINS BAKGRUND

Big 5 har framför allt rötter i 1900-talet och utvecklades successivt mot en modern version under 1930–60-talen för att sedan etableras i sin nuvarande form under 1980-talet. Två av de forskare som förknippas med Big 5 är Paul T. Costa, Jr och Robert R. McCrae. Bland deras föregångare finns Raymond B. Cattell, Donald Fiske och H.J. Eysenck.

BIG 5 – FEM STABILA HUVUDDRAG

Flera forskarteam har oberoende av varandra visat att dessa fem personlighetsdrag finns i alla kulturer oavsett kontext, att de följer med individen stabilt över tid och att andra personlighetsdrag är inordnade under något av dessa fem huvuddrag. Huvuddragen kan ses som fem skalor där en individ kan ha högre eller lägre grad av ett visst drag. Ändarna av skalan kan ses som motpoler till varandra.

De fem dragen är öppenhet (openness), samvetsgrannhet (conscientiousness), extraversion, vänlighet (agreeableness) och neuroticism. Dessa drag samlas under den engelska akronymen OCEAN, eller ibland CANOE. Det drag som visat sig vara överrepresenterat hos framgångsrika individer är samvetsgrannhet. Hög grad av detta drag ger noggrannhet, vilja att prestatera, självdisciplin, ordningsamhet, plikttrogenhet och att vara förutseende. Låg grad ger slarvighet, benägenhet att chansa, oföretagsamhet och likgiltighet.

DEFINITION AV PERSONLIGHETSDRAG I BIG 5

Personlighetsdrag är individens fasta beteendemönster. Dessa drag finns alltid där oavsett tid och rum. När vi känner till dessa drag hos en person får vi större förståelse för hens beteende och kan förutse reaktioner i olika situationer. Detta är viktigt i vår bransch. Vi vill alla rekrytera rätt person till rätt plats och därmed utveckla och trygga trivsel, effektivitet och lönsamhet.

Vårt nya test Opto bygger på Big 5-teorin. Läs mer om Opto

Vill du diskutera? 08-32 42 42, info@master.se

Du vet väl att du kan lära dig allt du behöver veta om att rekrytera framgångsrikt med tester i vår mejlskola – helt gratis? Läs mer och prenumerera här

Susanna Berntling

Susanna arbetar som konsult på Master Sverige och har lotsat många av våra kunder till ett mer strategiskt och effektivt rekryteringsarbete. Hon sköter även våra utbildningar.

Rekrytera framgångsrikt med tester! Lär dig allt om en träffsäker rekryteringsprocess - helt kostnadsfritt - under fyra veckor i vår mejlskola.

Läs mer och börja prenumerera