Farfarsprincipen är en falsk säkerhet i rekryteringsprocessen och det är dags för pension. Här är alternativet.

I rekryteringssammanhang är det fortfarande vanligt att chefens chef gör de sista intervjuerna och därefter den sista bedömningen av de slutliga kandidaterna. En anledning att jobba på detta vis är att rekryterande chef kan hålla sin egen rygg fri, men det är en falsk garanti.

Vem är bäst på rekrytering?

Det finns inget som säger att chefens chef vet mer om rekrytering, eller är bättre på det än HR, och de valida metoder ni använder i den övriga delen av processen. Det finns heller ingen anledning att tro att farfars ögon är mindre subjektiva än någon annans och troligen kommer hen bara belysa mindre relevanta fakta om kandidaten. Risken finns att ni landar i åsikter och tyckanden, snarare än objektiva fakta, och att ni till följd av det tar beslut på fel grunder. Om farfar ändå har utslagsröst i er organisation så utgå åtminstone från samma frågemall för att minska subjektiviteten något. Är syftet att farfar ska vara ett extra säkerhetsbälte så går det utmärkt att bygga in en sådan funktion på andra sätt i processen, till exempel genom att farfar är med redan i kravprofilsprocessen för att säkerställa en gemensam utgångspunkt i alla delar. Som sagt, det är dags för pension nu och det är experterna och de valida verktygen som ska ta över.

Du och chefens chef har troligen inte heller samma information om organisationen och hen kommer därför att se annorlunda på vem som behöver anställas än vad du gör. Konsekvenserna av en felrekrytering kan bli kostsamma. Det är bättre, säkrare och mer effektivt att utgå från tjänstens innehåll och med detta som bas samla in objektiva fakta om en kandidat med olika metoder, till exempel tester. 

R.I.P. farfar

Farfarsprincipen är en rest från en tid då organistioner var mer hierarkiskt byggda och det är inget vi behöver hålla fast vid idag. Denna princip är också ett eko från tiden då byäldste hade traktens starkaste röst. Det är dags att gå vidare och jobba med mer valida metoder. Dessutom är termen problematisk i sig själv eftersom den endast reflekterar ett genus och ett visst åldersspann.

Ta steget till en riktigt säker process

Rekryteringsprocessen ska skötas av experter och med hjälp av strukturerade och valida metoder. Läs mer om våra tester här och om vad en valid metod innebär här. Med en smart process har du ett bra och säkert beslutsunderlag i rekryteringsprocessen och behöver inte ta osäker hjälp av farfar. Här kan du även läsa mer om varför vi människor är dåliga på att ta objektiva beslut.

Tycker du det är svårt att byta process? Vi på Master delar gärna med oss av våra kunskaper. Gå med i vår testskola via e-post och lär dig mer om en modern, fördomsfri och valid rekryteringsprocess, mer information och anmälan finns här. Eller hör av dig oss på info@master.se så hjälper vi dig på vägen. 

Susanna Berntling

Susanna arbetar som konsult på Master Sverige och har lotsat många av våra kunder till ett mer strategiskt och effektivt rekryteringsarbete. Hon sköter även våra utbildningar.

Rekrytera framgångsrikt med tester! Lär dig allt om en träffsäker rekryteringsprocess - helt kostnadsfritt - under fyra veckor i vår mejlskola.

Läs mer och börja prenumerera