Vilket beteende förmedlar er organisation?

Vi vet att värderingsstyrda företag har i snitt en högre positiv tillväxt än ickevärderingsstyrda företag. Vad är era värdeord och värderingar? Och är er organisation uppbyggd av personer som representerar dessa? Inte? Se upp och tänk om!

Hur uppfattas ni som företag?

Först och främst - identifiera ledningen och övriga ledares beteenden. De har rollen som kulturbärare på ert företag. De representerar ert ansikte utåt och bör såklart föregå med gott exempel. Gör de det?

Undersök!

Låt en utsedd person spana efter beteenden och värderingar när det är en krissituation, en viktig händelse, en förändring, ett möte etc. Notera vad som händer och se vilka konkreta beteenden som dyker upp. Vad bekräftar era värderingar och vad gör inte det?

Ta hjälp av beteendetest

Ett konkret och enkelt sätt att kartlägga organisationen är att ta hjälp av beteendetest. Vilka egenskaper dominerar och vilka egenskaper saknas i förhållande till era värderingar? Vad behöver korrigeras? Hur ser ert behov ut och vilken riktning behöver ni ta för att nå ert eller era affärsmål?

Bra att tänka på

  • Hur agerar ledningen?
  • Har organisation och anställda samma värderingar?
  • Vilket beteende vill ni som organisation förmedla?
  • Hur ska ni nå dit?
  • Vilka personlighetstyper saknas i ert företag?

Susanna Berntling

Susanna arbetar som konsult på Master Sverige och har lotsat många av våra kunder till ett mer strategiskt och effektivt rekryteringsarbete. Hon sköter även våra utbildningar.