Metis – KRAFTFULL analysplattform för STRATEGISKT HR-ARBETE

Metis är idag Europas mest använda analysplattform inom arbetspsykologi. Metis gör det möjligt för företag att rekrytera rätt medarbetare och förbättra deras prestation i enlighet med affärsmålen. Utvecklat på den senaste Windows teknologin och en tillgänglighet på 99,9% året om.

Med metis kan ni:

 • Höja medarbetares prestation
 • Säkerställa att rätt medarbetare anställs
 • Spara tid och pengar på effektiva processer
 • Omvandla företagskultur och värderingar till dagliga beteenden
 • Förenkla samarbetet mellan HR och linjeorganisation i rekryterings-och utvecklingsfrågor
 • Eliminera diskriminering i rekryteringsprocesser

Metis innehåller:

 • Arbetspsykologiska tester – personlighet, beteende, motivation, attityd, begåvning
 • Enkäter – kundspecifika undersökningar
 • Kravprofiler – tjänstenivå, företagsnivå, affärsmålsnivå och kultur
 • Företagets profiler/resultat/KPI:er
 • Kandidaters profiler/resultat
 • Analyser av profiler/resultat på företagsnivå, gruppnivå och individnivå
 • Rapporter av profiler/resultat på företagsnivå, gruppnivå och individnivå
 • Integrationsmöjligheter gentemot rekryterings- och HR system.
 • Möjligheten att massadministera (flera test till flera kandidater samtidigt)
 • Möjligheten att screena

Rekrytera framgångsrikt med tester! Lär dig allt om en träffsäker rekryteringsprocess - helt kostnadsfritt - under fyra veckor i vår mejlskola.

Läs mer och börja prenumerera